Tour

Events for
06 December 2019 - 06 December 2021
December 07, 2019
December 17, 2019
December 20, 2019
January 10, 2020
January 12, 2020
January 17, 2020
January 18, 2020
January 19, 2020
January 20, 2020
January 21, 2020
January 22, 2020
January 23, 2020
January 24, 2020
January 25, 2020
January 26, 2020
January 27, 2020
January 28, 2020
February 01, 2020
February 14, 2020
February 15, 2020
February 22, 2020
February 23, 2020
February 28, 2020
March 20, 2020
March 21, 2020
March 22, 2020
March 29, 2020
March 31, 2020
April 03, 2020
April 17, 2020
April 18, 2020
April 19, 2020
April 25, 2020
July 24, 2020
July 26, 2020
October 09, 2020
October 23, 2020
October 24, 2020
October 25, 2020
October 30, 2020
October 31, 2020
November 01, 2020
November 02, 2020
November 03, 2020
November 04, 2020
November 05, 2020
November 06, 2020
November 07, 2020
November 08, 2020
November 09, 2020
November 10, 2020Upcoming Shows

07 Dec 2019 at Shields Pizza
17 Dec 2019 at Soggy Bottom Bar
20 Dec 2019 at Billy's Tip N Inn
10 Jan 2020 at Billy's Tip N Inn
12 Jan 2020 at Grosse Pointe War Memorial
17 Jan 2020 at JazzFest at Sea
18 Jan 2020 at JazzFest at Sea
19 Jan 2020 at JazzFest at Sea
20 Jan 2020 at JazzFest at Sea
21 Jan 2020 at JazzFest at Sea

Join the Fan Club!